#1938
הבית המבריק
מנהל בפורום

מאשרים את תשובתו של שי לגבי סדר העבודה תמיד עדיף לבצע כמה עבודות תחת מטריה אחד, ובה חברה שמציעה שירות ניקיון והדברה ביחד.