#2723
הבית המבריק
מנהל בפורום

חברת הבית המבריק עושה רק שירותי ניקיון חד פעמי לעסקים לפני איכלוס או לאחר שיפוץ ללא ניקיון ותחזוקה לעסקים, תודה