#3716
איציק
אורח

ליטוש מדרגות שווה לעשות לפחות פעם אחד בכל בחמש שנים